ВМРО: Всички сайтове, определящи се като медии, трябва да се регистрират като администратори на лични данни по ЗЗЛД

IP адресът е част от „пакета“ лични данни на всяко физическо или юридическо лице. По тази причина от ВМРО предлагат платформите, сайтовете и каналите в интернет, които се определят като медии, по силата на предложените промени в Закона за радио и телевизия да бъдат задължени да спазват и изискванията на GDPR и Закона за защита на личните данни.

По този начин упоменатото лице ще носи отговорност за законността при обработване на лични данни и разпространяване на дезинформация в интернет средата чрез публикувани на собствения от него интернет сайт, платформа, профил в социална мрежа или интернет блог. Това ще даде възможност за изсветляване не само на собствеността на медиите, но и за персонализиране на отговорността по отношение на разпространението на .

Проблемът към днешна дата е именно този – липсата на прозрачност и яснота за това кой реално стои зад публикациите в интернет. Докато сайтовете, които работят „на светло“, имат редколегия и статиите, публикувани в тях, са подписани с името на реален автор, то има десетки такива, които се крият зад анонимността на мрежата и разпространяват статии с напълно невярно съдържание.

В условията на световна пандемия станахме свидетели на престъпни по своето съдържание и последици текстове, за които никой не може да потърси отговорност, тъй като самоличността на собственика на платформата или авторът на публикацията са неизвестни. Това може да бъде преодоляно и ние предлагаме работещ механизъм чрез Закона за защита на личните данни.

Припомняме, че през месец март депутатите от внесоха промени в Закона за радиото и телевизията, чиято цел е да се спре дейността на сайтове фантоми, като подлагат на регулация всички онлайн платформи с медийно съдържание. Според текстовете онези, които искат да се позиционират като медии, трябва да се регистрират в един регистър към СЕМ и оттам нататък те носят отговорност за медийното си съдържание.

Ето и пълния текст на мотивите към ЗИД на ЗЗЛД:

Фалшивите новини са пандемията, която ни заля още преди няколко години. Тази вълна от дезинформация, която промени живота ни много преди COVID-19, е страшна точно толкова, колкото и невидимият вирус, който блокира света през последните месеци.

За проблема „фейк нюз“ говорим от години. Ние от ВМРО повдигнахме темата преди повече от година. Направихме и кръгла маса. Всички срещи, разговори с експерти и анализи, които направихме на тази база, ни накараха да направим няколко законодателни стъпки в посока на преодоляване на дигиталната пандемия – фалшиви новини.

А именно те бяха в центъра на истерията около коронавирусната инфекция. Какво ли не прочетохме като евентуално лечение и като причинно-следствени връзки за възникването на заразата. Именно предвид защитата на нашите сънародници ние предлагаме още едно ново, работещо решение за българското законодателство.
В изготвените и внесени по-рано текстове за промени в Закона за радио и телевизия ние предложихме примерна дефиниция на фалшивите новини или „дезинформация в интернет среда“.

Според нашите текстове това е „разпространение чрез социални мрежи, интернет сайтове или по друг начин в интернет средата чрез интернет страници достъпни от територията на Република на публикация, която съдържа невярна информация, засягаща физически или юридически лица“.

В същия ЗИД ние поискахме съвсем логично – следвайки правната и медийна логика, Съветът за електронни медии да получи нови правомощия за „надзор за предотвратяване и ограничаване на дезинформация в интернет средата“. И по-конкретно – ако в някой сайт е публикувана „дезинформация“, Съветът ще трябва да разпорежда сваляне на информацията. Направихме това предложение за разширяване правомощията на СЕМ с категоричното убеждение, че именно това е органът, който трябва да осъществява контрол над съдържанието и на публикациите в интернет средата и по-специално, над онлайн платформите, които съгласно предложената от нас дефиниция се определят като „медии“. Предложихме, отново следвайки правната логика, в СЕМ всяка платформа, която се определя като медия, да премине през регистрационен режим, за да има пълно осветляване на собствеността, да има конкретизиране на лицето/лицата, които носят отговорност за съдържанието, което се публикува.

За съжаление тези наши текстове бяха третирани доста повратно и даже има интерпретации, че предложените от нас действия „не изключват възможността да бъдат сваляни текстове с вярна информация, само защото са с неназован източник.“. Т.е. даже има намеци за цензура, което е абсурдно като трактовка.

Сам по себе си така поднесен прочитът на предложената от нас промяна в ЗРТ е невярно предадена информация. Поради меко казано двоякото интерпретиране на текстовете, а и предвид подадената от нас категорична заявка за законодателни инициативи, които да се борят с именно медийно невярно подаваното съдържание, ние от ВМРО внасяме и нови допълнителни текстове, които касаят не само сигурността на информацията, но и сигурността на личните данни на потребителите.

IP адресите са лични данни по силата на GDPR, който е в сила в държавата ни от май месец 2019 година. Ето защо ние предлагаме сайтовете и интернет платформите, които се приемат и следва да се заявят като медии, да спазят изискванията на Закона за защита на личните данни, а именно в частта на „ОБЩИ ПРАВИЛА ПРИ ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ. ОСОБЕНИ СЛУЧАИ НА ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ (НОВА – ДВ, БР. 17 ОТ 2019 Г.).

А именно: Всички собственици на интернет сайтове, онлайн платформи, профили в социалните мрежи и онлайн блогове следва да оповестят на видно място на интернет сайтове, онлайн платформи, профили в социалните мрежи и онлайн блогове информация за себе си в качеството си на администратор на личните данни. За физическо лице: три имена, адрес или телефон и електронна поща за контакт с администратора. За юридическо лице: наименование, ЕИК или идентификатор за регистрация на чуждестранно дружество, име на представляващия на юридическото лице, лице за контакт, в случай че е различно от представляващия, адрес, телефон и електронна поща за контакт.