Вдигат цената на разрешителните за строеж на територията на Община Пловдив

По предложение на главния архитект на Пловдив Димитър Ахрянов Общински съвет-Пловдив одобри актуализация на таксата за издаване на . От септември таксата се вдига на 5 лв. за квадратен метър.

Един от основните проблеми на е презастрояването. В много части на града се изградиха огромни комплекси, които трудно се вписват в съществуващата инфраструктура. До момента цената за строително разрешение беше е една от най-ниските в цяла България – само 1 лв. на кв. м., като максималния размер, който заплащат строителите е 7000 лв., независимо от разгърнатата застроена площ.

Архитект Ахрянов аргументира предложението си с примери от другите големи градове в страната. За сравнение цената в община е средно 7 лв. кв.м., във Варна между 1.35 лв. и 8.10 лв. в зависимост от вида на сградата, а в София между 5 и 14 лв. спрямо зоната на застрояване, без да има таван на плащането към бюджета, показват анализите.

Условия за издаване на строително разрешително в Пловдив не са променяни от 2006 година, когато цените на имотите са били на много по-ниски нива, както и инвестициите, които общината е правила за прилежащата инфраструктура към всеки нов обект.

„За да защитим интереса на всички граждани на Пловдив и за да можем да разполагаме с повече средства, които да инвестираме в облагородяване на кварталите и междублоковите пространства, се налага да вземем това решение“, коментира кметът Здравко Димитров.

По предложение на арх. Ахрянов цената за паметници на културата от местно и национално значение, както и за ремонтни дейности по сгради, свързани с тяхната енергийна ефективност, остава 1 лев на квадратен метър.

Главният архитект на Пловдив предлага да се извърши и райониране на града, въз основа на което да се определят различни цени за издаване на разрешение за строеж в отделните райони.
Новата цена влиза в сила от 1 септември, за да имат строителите 3 месеца гратисен период.

Предложението на главния архитект бе прието с 42 гласа „за“ и 3 „въздържали се“. Съветници дори предложиха таксата да бъде повишена още на по-късен етап, тъй като дори след това увеличение е ниска.