В Кричим : С подписка настояват да бъде пуснат отново напоителния канал в града

Областният управител Дани Каназирева ще се срещне с граждани на Кричим, които са направили подписка /от над 300 души/, свързана с проблема със спрения напоителния канал „“ и невъзможността да използват вода за напояване на земеделските им земи и лични стопанства. Съоръжението е спряно поради неизпълнение на съответните предписания по Закона за водите.

Проблемът засяга повече от половината жители на и предизвика огромно обществено недоволство.
На срещата ще присъстват директорите на Басейнова дирекция „Източнобеломорски район“и Напоителни системи, кметът на Община Кричим и граждани.
Отделно от това, областният управител, ще обсъди идеята на Министерството на околната среда и водите за коригиране на графика за изпускане на ВЕЦ-овете на сега установените 5 кубични метра в секунда до екологичния минимум – 1,8 кубични метра в секунда. За своето намерение Екоминистерството е изпратило писма до Областна администрация и до редица институции.
Мотивът е, че вече са изградени прагове на река Въча, с което се решава проблемът с питейната вода в района.

“ Ако това се случи обаче, ще стигнем отново до пресушаване на реката и с проблеми с ихтиофауната, тъй като ВЕЦ-овете нямат техническата възможност за изпускане на по-малко количество от 5 кубични метра в секунда. Докато този технически проблем не се реши, не трябва да се поемат рискове, коментира .
Областна администрация ще изпрати становище до министъра на МОСВ.