Швейцария, и Алжир признават изтекли български лични документи

И Швейцария, и Алжир признават изтекли

бе уведомено от още две държави, с които имаме дипломатически отношения – Швейцария и Алжир, че в условията на пандемията от коронавируса ще признават и пропускат на излизане от територията си български граждани с изтекли в периода 13 март – 31 октомври 2020 г.

Преди това съгласие да пропускат българските граждани с изтекли лични документи изразиха

 • Австрия,
 • Великобритания,
 • Германия,
 • Грузия,
 • Гърция,
 • Ирландия,
 • Катар,
 • Нидерландия,
 • Норвегия,
 • Полша,
 • Словакия,
 • Турция,
 • Унгария,
 • Франция,
 • Хърватия,
 • Черна гора
 • Чехия.

Така общият брой на държавите, признаващи изтекли български лични документи към момента е 19.

Други 11 страни към момента признават със специални условия или със специални срокове изтеклите български лични документи. Това са:

 • Босна и Херцеговина,
 • Иран,
 • Индонезия,
 • Канада,
 • Монако,
 • Никарагуа,
 • Нигерия,
 • САЩ,
 • Португалия,
 • Словения,
 • Япония.

По указания на вицепремиера и министър на външните работи ръководителите на всички български задгранични представителства поискаха от държавите, в които са акредитирани, по изключение да разрешават на българските граждани да се прибират в България, дори ако документите им за самоличност са изтекли. България реципрочно ще пропуска техните граждани с изтекли документи.

Пълният списък на държавите, които признават изтекли български лични документи, е публикуван и на официалния сайт на МВнР в раздела „Коронавирусът – какво да правим“. Списъкът се обновява при постъпване на нова информация.

Припомняме, че сънародниците ни с изтекли лични документи, които се намират в държава, която не ги признава, могат да се завърнат в България с издаден от съответната ни консулска служба временен паспорт. Тези български граждани, които нямат възможност да се завърнат в страната ни и имат спешна и обоснована необходимост от подновяване на изтеклите си лични документи, могат да подадат заявление за подновяване като предварително си запишат час в съответната ни консулска служба.