Публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на община Сопот за 2019 г.

Уважаеми дами и господа,

Имаме удоволствието да Ви поканим на публично обсъждане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на община Сопот за 2019 г. Събитието ще се проведе на 03 септември 2020 г. , четвъртък от 17:30 часа във фоайето на НЧ „Иван Вазов – 1871“ в гр. .

Съгласно Закона за публичните финанси годишният отчет е публикуван в официалната интернет страница на община Сопот в раздел „Общинска администрация“, подраздел „Икономика“ и можете да се запознаете със съдържанието му предварително.

Ще се радваме на Вашето присъствие.

С уважение, ДЕЯН ДОЙНОВ

Кмет на Община Сопот