Превантивни мерки в Пловдив срещу очакваните интензивни валежи

Според метеорологичните прогнози на територията на Пловдив утре се очаква да паднат около 25 литра дъжд на кв. метър, което няма да създаде опасност от наводнения и преливания на коритото на река Марица.

Въпреки това Община предприема . Днес извънредно са почистени всички дъждоприемни шахти на невралгичните места в града, сред които са Коматевският транспортен възел,

  • Скобелева майка,
  • бул. „Копривщица“,
  • Голямоконарско
  • шосе и други. и др.

Вижте проблемните места при на картата :

, Превантивни мерки срещу очакваните интензивни валежи
Избягвайте местата отбелязано с червено на картата

Съгласно заповед на кмета Здравко Димитров още през месец февруари е назначена комисия, която е извършила проверка за проводимостта на речното корито, на състоянието на дигите и на другите хидротехнически и защитни съоръжения на територията на града. Не са констатирани сериозни проблеми, предприети са всички мерки за почистването на коритото на река Марица в рамките на града.