Община Пловдив предоставя финансова подкрепа на 12 училища за облагородяване на дворовете и ремонт на спортните площадки

За първа година Община влага средства за подобряване облика на спортните площадки и дворните пространства в общинските с дейности за подмяна на настилки и стари и опасни съоръжения, както и за ремонтиране и изграждане на нови огради.

„Въпреки трудностите за бюджета тригодишната образователна програма е приоритет и много държах да стартираме тази нова инициатива. Поддръжката на дворовете е стар проблем и сега започваме да инвестираме в тях за целия период 1,4 млн. лв“, коментира кметът Здравко Димитров.

Интересът към пилотната подпрограма „Проектиране и изграждане на нови спортни площадки и/или ремонти и сертифициране на съществуващи такива, облагородяване на дворни пространства в общинските училища“, част от Общинската образователна програма 2020-2022 г. бе изключително висок.

В отдел „Образование и бизнес развитие“ постъпиха кандидатури на обща стойност над 776 000 лв. Още на първото заседание, на определената със заповед на кмета на Община Пловдив комисия за разглеждане на постъпилите документи, е разпределена цялата сума в размер на 400 000 лв., утвърдена за финансовата 2020 г. От общо 15 кандидатствали училища с проекти идеи, са одобрени за финансиране 12, чиито представени документи и заявени интервенции отговарят на заложените от Община Пловдив изисквания за допустимост на кандидатурите. Очакванията ни за 2021 г. е да има още по-голям брой желаещи училища, които да подобрят материалната си база и да осигурят по-добри условия на учениците за и отдих в междучасията.

СУ „Патриарх Евтимий“ – Облагородяване на пространство: подмяна на плочки, разбиване на стар бетонен фундамент, нова настилка, демонтаж и монтаж на стара ограда, пейки и кошчета и др.
По-добро отводняване.

ОУ „Димитър Талев“ – Спортна площадка – 5 мултифункционални игрища за волейбол, баскетбол, бадмингтон и др., площадка за скок на дължина.

СУ„Св. Седмочисленици“ – Ремонт на баскетболно игрище и ремонт на ограда

НУ „Христо Ботев – Ремонт на компрометирана настилка – подмяна на изкуствена трева, кварцов пясък.

СУ „Братя Миладинови“ – Реконструкция на футболно игрище.

ПГХТТ – Ремонт на спортна площадка – бетонова настилка.

ОУ „Елин Пелин“ – Подмяна на настилка, поставяне на ударопоглъщаща, кошове, пейки, ограда на игрища, поставяне на фитнес уреди.

СУ „Димитър Матевски“ – Ремонт на футболно игрище и на баскетболно игрище.

ОУ „Захари Стоянов“ – Облагородяване – демонтаж на стари катерушки, бетонни бордюри, поставяне на бетон и ударопоглъщаща настилка.

НУ „П. Р. Славейков“ – Реконструкция на баскетболно и волейболно игрище.

ОУ „Димчо Дебелянов“ – Облагородяване – демонтаж на стари катерушки, бетонни бордюри, поставяне на бетон и ударопоглъщаща настилка

СУ „Хр. Г. Данов“ – Спортна площадка – полагане на бетон, армировка, направа на ограда, поставяне на изкуствена трева, наливане на бетон и поставяне на врати за хандбал.