Посещение на лабораторията за диагностика на COVID-19 в УМБАЛ “Св.Георги”, Пловдив

Посещение на лабораторията за диагностика на COVID-19 в УМБАЛ “Св.Георги”