Пълна проверка на новите бариери в Пловдив

За пълна проверка на новите бариери в Пловдив – на монтираната вече на ул. „“ и на ул. „“, където предстои да бъде поставена, настоява областният управител Дани Каназирева в писмо до кмета на Здравко Димитров.

Причината са подадени сигнали до Областния управител от собственици на имоти и работещи граждани в районите на съоръженията, в които те изразяват своето категорично несъгласие с поставянето на бариерите.

Хората се аргументират, че това ще затруднява достъпа на клиенти до търговските им обекти. Според тях, при очакван спад на БВП с 3. 9% за 2020-2021 г., както и липсата на паркинг в близост до квартал „Капана“, съоръженията ще създадат допълнителни затруднения на желаещите да посетят Главната улица на Пловдив и това ще доведе до траен отлив на едно от атрактивните места за разходка в центъра на града под тепетата. Като допълнителен аргумент, собственици на имоти и работещи граждани в района на центъра изтъкват и обстоятелството, че освен предпочитано място за разходка на пловдивчани, Главната улица и „Капана“ се явяват средищен център много адвокатски и счетоводни кантори, офиси на банки, чейндж бюра и офиси на нотариуси, чиято дейност също ще пострада.

Областният управител настоява при проверката да се изясни цялата фактическа страна на проблема.

„Първо – има ли решение на Общински съвет – Пловдив за поставяне на тези бариери, тъй като придобиването, управлението и разпореждането с имоти и вещи – общинска собственост, се извършва под общото ръководство и контрол на Общинския съвет.

Второ – има ли решение, респ. предложение на Експертния съвет на Общинската комисия по безопасност на движението за поставянето й и в случай, че има – какви са правните основания на това решение.

Трето – съгласно чл.9 от Закона за пътищата, поставянето на бариера може да се наложи като временна забрана за преминаване, но само при извършване на ремонтни дейности, аварии и бедствия или при предварително организирани мероприятия“, обясни .

Областният управител настоява още да бъдат посочени точното местоположение на улиците и трайното им предназначение и начин на ползване на територията, съгласно действащия план на Централна градска част на Пловдив.