За втора поредна година ОУ „Св. св. Кирил и Методий” – Мездра е определено за иновативно училище

За втора поредна година ОУ „“ – гр. е определено за . Това стана ясно след като на последното правителствено заседание Министерският съвет одобри Списък на иновативните училища в Република България за учебната 2020/2021 г. В него са включени 504 училища от 183 населени места в 132 общини на 28-те области в страната, които ще подобряват качеството на образованието в тях чрез различни иновации.

Въпросните учебни заведения са определени за иновативни от Комисията за иновативните училища към Министерство на образованието и науката след разглеждане и оценка на представените от кандидатите училищни проекти за иновации, приети от педагогическите съвети и одобрени от родителите на учениците, включени в проекта.

Иновациите са насочени към разработване и въвеждане на нововъведения по отношение на организацията или съдържанието на обучението, организиране на управлението и обучението по нов или усъвършенстван начин, използване на нови методи за преподаване.

Описаните иновативни процеси в училищните проекти могат да бъдат с продължителност до 4 години и обхващат всички или част от участниците в образователния процес в училището, като за всяка учебна година са описани етапите на напредъка и резултатите, които подлежат на мониторинг. В училищните проекти за иновации са определени целите и идеите, свързани с личностното, интелектуалното и емоционалното развитие на учениците.

Проектите са оценени от Комисията за иновативните училища, в която участват психолози, социолози, педагогически специалисти, представители на научната общност и лица е доказан опит в областта на образованието, науката и технологиите.