„Организация и контрол на транспорта“ поема пътната маркировка от ОП „Чистота“ в Пловдив

Полагането на пътна маркировка в преминава към ОП „Организация и контрол на транспорта“. Това предвижда проект за нов Правилник за устройството и дейността на .

Със заповед на кмета Здравко Димитров, към предприятието се прехвърлят три специализирани машини: машина за маркировка и аксесоари на стойност 95 868 лв.; машина за безвъздушно полагане на пътна маркировка – 26 280 лв.; фреза за отстраняване на стара маркировка – 8280 лв. Техниката се прехвърля от ОП „Чистота“, което досега полагаше пътната маркировка, след възлагане от страна на „“.

„Целта е да се постигне по-висока ефективност и бързина на изпълнението, както и за подобряване на координацията на работа“. Това коментира заместник-кметът по транспорт Тодор Чонов. Той допълни, че звеното, както и досега, ще извършва маркировката на пешеходни пътеки, спирки на градския транспорт, паркинги, детски и спортни площадки. За големите улици и булеварди ще се подписва договор с изпълнител след проведена обществена поръчка.

Нови назначения в предприятието няма да се правят, но 4 работни места от отдел „Организация и контрол на обществения транспорт“ се прехвърлят към отдел „Безопасност на движението“, който поема новата дейност.
Поради настъпилите изменения в активите и организационната структура на ОП „Организация и контрол на транспорта“ е необходимо да се промени предметът на дейност на предприятието, като се добави „Боядисване и поддържане на елементи на техническата инфраструктура“. Това налага да се приеме нов Правилник за устройството и дейността на ОП „Организация и контрол на транспорта“. Проектът е публикуван за обществено обсъждане в сайта на Община Пловдив, след което предстои гласуването му в Общинския съвет.

Преминаването на дейността по маркировките към „Организация и контрол на транспорта“ е част от стратегията по оптимизация и намаляване на разходите на общинските предприятия, която бе предприета от кмета и неговия екип. Тя предвижда също обединяване на ОП „Чистота“, ОП „Градини и паркове“ и ОП „Дезинфекционна станция“ в ново предприятие „Зелени системи“, както и вливането на „Зоопарк Пловдив“ към общинското предприятие „“.