Община Пловдив забранява на гражданите да палят сухи треви!

Община информира пловдивчани, че има издадена специална заповед на министъра на околната среда и водите, с която се предписва на кметовете на общини в страната да предприемат превантивни мерки за предотвратяване възникването на пожари, ограничаване на тяхното развитие и разпространение, осигуряване на условия за своевременното им откриване и успешно гасене и осигуряване на пожарна безопасност в защитените територии и в териториите извън тях, стърнища, слогове, крайпътни ивици и сухи треви. Съгласно Закона за опазване на околната среда, всички юридически и физически лица, собственици и ползватели на земеделски земи, са длъжни да не предизвикват вредни изменения върху почвата в обработваните от тях поземлени имоти.  Мерките, които Община Пловдив конкретно изпълнява са след окосяване на тревните площи, регулирано извозване на сухата трева на определените за това места. Допълнително служителите на  ОП „Общинска охрана“ и на Пловдивския общински инспекторат следят да не се допуска палене на суха трева.

Вредата от паленето на стърнища и сухи треви е не само във връзка с пряката опасност от възникване на пожари, и прехвърляне на огъня към гори и населени места.

Тази практика оказва негативно влияние както върху почвата, така и върху качеството на атмосферния въздух – високата температура унищожава съществена част от органичното вещество в почвата и разрушава хумусния слой, унищожават се много от полезните почвени микроорганизми, а във въздуха се отделя значително количество въглеродни емисии и фини прахови частици.

Община Пловдив призовава гражданите: Нека да бъдем отговорни към природата и въздуха, който дишаме!