Община Пловдив очаква оферти за стойността на дострояването на стадион „Христо Ботев“

Община очаква оферти за стойността на дострояването на стадионХристо Ботев“ до 8 юни

До 8 юни е крайният срок за приемане на оферти за остойностяване на количествените сметки за довършване на “. На От Общината е пусната „Покана за представяне на индикативни оферти във връзка с провеждане на пазарно проучване за обществена поръчка с предмет: „Реконструкция, основен ремонт и реновиране на трибуните на стадион „Христо Ботев“, в УПИ І-спортен терен, кв. 16-нов“.
„Целта е да се получи една реална цена на изпълнение, която да залегне в индикативната стойност на обществената поръчка, която предстои да обявим“, коментира зам.-кметът по строителство Пламен Райчев. Той уточни, че предложения се приемат до 17,15 ч. на 8 юни.