Община Пловдив инвестира близо 300 000 лв. в 24 училища

Община Пловдив инвестира близо 300 000 лв. в 24 с програмата . Основен фокус през 2020 г. е подпомагане на дистанционното обучение в условията на извънредно положение. За това основно се финансират проекти за закупуване на лаптопи на учители, създаване на паралелки „Едно към едно (1:1)“, STEM/STEAM обучение и в подкрепа на оптималното използване на облачните технологии.

Средствата през тази година са в размер на 299 720 лв., като с тях ще бъдат закупени 142 бр. хромбук устройства; 219 бр. лаптопи; 182 бр. лицензи за различни софтуерни продукти; 52 бр. лего комплекти за образование и 10 бр. мултимедийни проектори. Училищата кандидатстват с бюджети и трябва да осигурят минимум 20% съфинансиране. Подадените заявления са на стойност близо 500 хил. лв. Съфинансирането от бюджетите на училищата е в размер на 74 930 лв.

Чрез програмата „Модернизация на учебния процес“ Община влага средства и усилия в осъвременяване методите на преподаване, създаването на иновативни образователни практики и подкрепа на проекто-базирано обучение, развитие на нови умения у учители и ученици с цел повишен интерес на децата към образователния процес.

През 2019 г. приключи първият етап на дигитализирането на общинското образование и всички 52 общински училища активираха облачни платформи. Няколкогодишните усилия на преподаватели и директори помогнаха на много в началото на извънредното положение за бърза организация на и само за няколко седмици активните виртуални класни стаи станаха над 8000.

Близо 900 учители са преминали през различни обучения за дигитални умения и в Пловдив се намира най-голямата група от Гугъл сертифицирани учители – близо 150 човека. Въпреки това системата се нуждае от допълнителна подкрепа за техническо обезпечаване и методическа помощ в новите условия.