Детските градини в община Мездра отварят врати от 1 юни

От 1 юни (понеделник) се възстановяват посещенията на деца в детските градини на територията на община . Това разпореди със Заповед №324/ 26.05.2020 г. кметът Иван Аспарухов, издадена във връзка със Заповед №РД-01-272/ 20.05.2020 г. на министъра на здравеопазването. Поради обявеното от 13 март до 13 май тази година извънредно положение в Република България и въведените от 14 май временни противоепидемични мерки в страната, детските заведения останаха затворени в продължение на два месеца и половина.

Преди децата да тръгнат отново на градина, родителите са длъжни да подпишат декларация по образец, с която да декларират, че са запознати и ще спазват новите правила за работа на детското заведение, регламентира още кметската заповед.

Подновяването на посещенията в детските градини ще се осъществява при стриктно прилагане и спазване на Мерки за организиране на дейностите в детските градини и детските ясли след възстановяване на приема на деца  (Приложение към Заповед №РД-01-272/ 20.05.2020 г. на министъра на здравеопазването).

На директорите на детски градини на територията на община Мездра е възложено да организират процеса по възстановяване на работата в детските заведения съгласно всички изисквания, посочени в Мерки за организиране на дейностите в детските градини и детските ясли след възстановяване на приема на деца: https://www.mh.government.bg/media/filer_public/2020/05/20/dg_opening_20052020.pdf

При съмнение или случай на COVID-19 в детската градина, ще се прилага разписаният Протокол от Мерки за организиране на дейностите в детските градини и детските ясли след възстановяване на приема на деца.

Контролът по изпълнението на заповедта на кмета на община Мездра е възложен на заместник-кмета „Икономическо развитие, социални и хуманитарни дейности“ .