Община Бургас търси кадри за новите си социални услуги

Обявените свободни места са за медицинска сестра, логопед, психолог, социални работници и други

 

Мащабните в най-новите социални центрове вървят с пълна сила и са пред завършване. Затова Община започва да търси специалисти за Центъра за обществена подкрепа на улица „Филип Кутев“, за Дневния център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства на улица „Вардар“, Преходното жилище за деца от 15 до 18-годишна възраст в кв. Акации и Наблюдаваното жилище за младежи от 18 до 21 г. в ж.к. „“.

Необходими документи са заявление за кандидатстване по образец – за всички длъжности, автобиография по образец – за всички длъжности, копие от документи за придобита образователна степен и копие от документи, доказващи професионален опит – трудова или служебна книжка, договор.

Координатор и социален работник се търси за Наблюдавано жилище за лица от 18 до 21-годишна възраст в ж.к. „Меден рудник“, 25 работни места за социален работник, логопед, детегледачи, психолози и други за Центъра за обществена подкрепа за деца и семейства на ул. „Филип Кутев“, 12 специалисти за Дневен център за подкрепа на деца с увреждания и техните семейства на ул. „Вардар“ и 4 души за Преходно жилище в кв. Акации.

Начинът на провеждане на подбора на кандидатите ще се осъществи на два етапа – оценка по документи и оценка на кандидатите чрез провеждане на интервю.

С пълните изисквания за кандидатстване и заемане на обявените длъжности може да се запознаете на официалния сайт на Община Бургас – http://www.burgas.bg/ в раздел „Кариери“ – „Обявления за конкурси“ или направо на: https://www.burgas.bg/bg/notice/index/138.

Мястото за подаване на документите е в Деловодството на Община Бургас на улица „Александровска“ № 26. Документи за кандидатстване ще се приемат в срок до 12.06.2020 г.

Разкриването на новите социални центрове и подбора на персонал за тях са в изпълнение на проекта „Предоставяне на 5 нови социални и интегрирани здравно-социални услуги за деца и семейства на територията на Община Бургас“ по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014-2020 година.

Всички нови социални центрове, които Община Бургас изгражда и ремонтира в момента ще бъдат обзаведени и оборудвани с необходимата медицинска и специализирана апаратура за рехабилитация и терапия, съобразена със състоянието и потребностите на ползвателите на услугите. Целта е да бъдат създадени условия и среда, стимулиращи индивидуалното личностно развитие и умения за самостоятелен живот на децата и младежите, изведени от социални институции, лица с увреждания или жертви на насилие.