20 C
Пловдив
28 юли, 2021
More

  ни върна изнесени артефакти

  Новини от Пловдив и Региона

  Милена Христоваhttps://zabeliazano.com
  Милена е част от екипа на като репортер и редактор от края на 2019г.

  Съдебен състав на Административен съд – отхвърли като неоснователна жалбата на Георги Г., в качеството му на Кмет на Община против Решение на  Общинска избирателна комисия Калояново № 144-МИ/ 27.05.2021 г. , с което се обявява предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета на община Калояново.

  Съдът приема, че обжалваното решение на Общинска избирателна комисия Калояново е издадено от компетентен орган при наличието на изискуемите от закона мнозинство и кворум, в предвидената от закона форма, поради което същото се явява законосъобразно.

  В мотивите си съдебният състав сочи, че не е налице  противоречие с разпоредбата на чл.27, ал.2, т.2 от АПК, тъй като предметът на висящото съдебно производство пред Върховен административен съд /адм. № 1453/2021 г./ не е идентичен с настоящия.

  С Решение № 143-МИ/25.11.2020г., ОИК е постановила отказ за предсрочно прекратяване на правомощията, докато с Решение  № 144-МИ/ 27.05.2021 г. се обявява предсрочно прекратяване на пълномощията на кмета. Следователно наличието на издаден индивидуален административен акт и висящо административно производство с различен предмет не е пречка за валидно упражняване на правомощието на органа да издаде нов акт.

  ВИЖ ОЩЕ :  Лекар и пациент от Пловдив станаха герои в Национална кампания „За рака – с надежда“

  Решението по адм.дело № 1407/2021 г. подлежи на обжалване пред ВАС на РБ в 7 – дневен срок.

  Вижте още

  Новини