20 C
Пловдив
16 юни, 2021
More

  Сметната палата изпрати силно негативен доклад за финансовото управление на община сопот за периода от 01.01.2014 г. До 31.12.2015 г.

  Кметът възложи пълен анализ на доклад на Сметната палата и експертно становище и план за превантивни и коригиращи действия

  Още новини от Пловдив

  Забелязано в Пловдивhttp://zabeliazanovplovdiv.com
  Забелязано предлага на пловдивчани новините и събитията, които са близо до тях, които пряко ги вълнуват и които те биха искали да съобщят на съгражданите си. При нас водещото е опитът от първо лице, независимото мнение и всички граждани, които искат да дадат гласност на забелязаното от тях.

  Финансовото управление на община Сопот по време на управлението на Веселин Личев и неговия екип за периода 01 януари 2014 г. – 31 май 2015 г. беше обект на одит на Сметната палата. Проверката започна през 2016 г., но резултатите от нея дойдоха едва на 19 октомври 2020 г. Документът е публикуван в интернет страницата на общината и е достъпен за всички граждани и заинтересувани страни.

  При одита са разгледани изпълнението на дейността и състоянието на системата за финансово управление и контрол (СФУК) в областите: „Приходи от данък върху недвижимите имоти“, „Приходи от такса за битови и разходи за дейностите по събиране, сметоизвозване и за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване”, „Капиталови разходи за основен ремонт и придобиване на дълготрайни материални активи (ДМА) и разходи за храна“, „Управление и разпореждане с имоти – ”.

  Преди да започнат оправдания и коментари бихме искали да цитираме следния текст от Одита: „От представителите на Община Сопот е изразено съгласие, че констатираните във всички изследвани области, факти и обстоятелства са верни, точни и обективно представени“.

  Бележките и констатациите в одитния доклад са силно негативни. За разглеждания период заложените приходи от бюджета на община Сопот са едва 17%. Независимо от занижения процент събираемостта им е не повече от 45%.

  Сметната палата прави пълен анализ на финансовото управление и дава своите препоръки, които трябва да бъдат изпълнени в упоменат срок.

  На основание чл. 50, ал. 2 от Закона за Сметната палата, в срок до шест месеца от получаване на настоящия доклад, кметът на Община Сопот и председателя на Сопот следва да предприемат за изпълнение на препоръките и да уведомят писмено за това председателя на Сметната палата.

  Одитният доклад е приет на основание чл. 48, ал. 1 от Закона за Сметната палата с Решение No 313/03.09.2020 г. на Сметната палата и изпратен на община Сопот на 19 октомври 2020 г.

  Във връзка с направените констатациите в доклада, както и необходимостта от последващи действия кметът издаде заповед в срок до 10 май 2021 г. секретарят на общината, финансовият контрольор, началниците на отдели, главният счетоводител и експертите да се запознаят детайлно с представения доклад и да представят писмени становища, съобразно компетентността си, относно промените в различни аспекти на управлението на Община Сопот, които са осъществени от 2016 г. до настоящия момент, както и тези, които следва да бъдат извършени, за да се обезпечи бъдещето развитие на Общината.

  За да се запознаете с Одитния доклад моля последвайте линка:

  http://www.sopot-municipality.com/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=1429&Itemid=344

  Абонирайте се за канала на „Забелязано“ в YouTube. Ще видите ексклузивни клипове, репортажи, предавания и интервюта.
  Най-интересното от Пловдив и областта. Щракнете ТУК.

  - РЕКЛАМА -

  Вижте още

  ВАШИЯТ КОМЕНТАР

  Моля, въведете коментар!
  Моля, въведете името си тук

  - РЕКЛАМА -
  - РЕКЛАМА -