20 C
Пловдив
2 декември, 2021
НачалоНовини ПловдивПризовават домоуправителите да помогнат за преброяване на домашните кучета

Призовават домоуправителите да помогнат за преброяване на домашните кучета

- РЕКЛАМА -

Община Пловдив призовава домоуправителите да помогнат за преброяване на домашните кучета 

Община Пловдив призовава домоуправителите на етажна собственост да съдействат за своеобразното „Преброяване на домашните кучета в Пловдив“ като опишат кучетата, отглеждани в сградите, които управляват.

Събраната информация трябва да се изпрати до съответната районна администрация и на електронен адрес : direkcia_ecologia@plovdiv.bg <direkcia_ecologia@plovdiv.bg> до 30.10.2021 г.

Припомняме, че съгласно Националната програма за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Република България, една от причините за наличие и поддържане популацията на уличните кучета е безотговорното отношение на собствениците на домашните кучета. По тази причина е регламентирано местната власт да упражнява контрол върху регистрацията, идентификацията и изоставянето на домашните кучета.

Законът за управление на етажната собственост /ЗУЕС/ е предвидил механизъм, посредством който Управителите на етажната собственост могат да допринесат за по-качествен контрол на местната власт върху собствениците на домашни кучета, а именно:
– Чл.7, ал.6 – „В отделно обособено поле на книгата на етажната собственост всеки собственик, ползвател или обитател вписва притежаваните или взетите за отглеждане животни, които се извеждат на обществени места, а за кучета – и номера на ветеринарномедицинския паспорт“.
– Чл.23, ал.1, т.9 – „Управителният съвет (управителя) предоставя информацията за вписаните кучета в книгата на етажната собственост на съответната областна дирекция по безопасност на храните и на общината в 30-дневен срок от вписването в книгата на етажната собственост“.

Полезна за администрацията е следната информация за кучетата и техните собственици:

ДАННИ ЗА СОБСТВЕНИКА
ДАННИ ЗА КУЧЕТО
Имена на собственика
Име на кучето
Адрес на собственика
Порода на кучето
Телефон за контакти на собственика
Пол на кучето

ВИЖ ОЩЕ :  Община Пловдив подписа Меморандум за сграда на Държавна опера-Пловдив

Номер на чип и дата на поставянето му.

На електронната страница на Община Пловдив: www.plovdiv.bg/ – Услуги-Регистри-Регистър на домашните кучета, всеки с достъп до интернет може да провери регистрираните на даден адрес кучета в Пловдив, като търсенето в системата става по име или част от името на кучето или на адреса. Опитайте, влезте и проверете! Ще се изненадате да видите, колко недекларирани и нерегистрирани/непреброени/ кучета се отглеждат около вас!

В случай, че искате и Вие да съдействате за преброяването на домашните кучета, моля на адрес direkcia_ecologia@plovdiv.bg информирайте за нерегистрирани домашни кучета по приложената по-горе таблица.

Важно е да се знае, че за притежаване на домашно куче, собственикът е длъжен да заплаща годишна такса в общината. Сумите, събрани от тази такса са целеви – те се разходват само за дейности, които допринасят за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на общината.

Вижте още