Над 100 нови улици в община Бургас ще получат имена

Над 100 нови улици в различни квартали на община ще бъдат именувани за първи път. Близо половината от тях са в кв. „“ – 48 броя. Останалите са в зона „Г“ и „Д“ на ж.к. „“, Северна промишлена зона, кв. „“ и „“, „Победа“, „“ и .

Причините за именуването на улиците са влезли в сила подробни устройствени планове и създаване на нови лични и фирмени административни адреси.

За избора на подходящи имена на новите улици Община Бургас се обърна към – Бургас и Регионален исторически музей – Бургас, които да дадат обосновани предложения. По този начин те няма да повторят имената на вече съществуващи в града улици.

Сред предложенията има имена на видни бургазлии, обществено значими личности, светци, покровители на града и региона като Георги Дипчев – син на Райна Княгиня, основател на Механотехникума и първи негов директор, братя Велчеви – създатели на първата моливна фабрика в България и на Балканите „Девеко“, Петър Калканджиев – първия аптекар в Бургас, св. Пимен Зографски и други.

Има и редица предложения от жителите на града, свързани с преминаващия над Бургас път на птиците, флората и фауната на бургаските езера и Черно море – „Виа Понтика“, „Пясъчна коса“, „Мистрал“, „Делфин“, „Русалка“, „Морски орел“ и други.

Според Наредбата за именуване и преименуване на общински обекти на територията на община Бургас всички предложени имена на улици в различните части на града ще бъдат подложени първо на обществено обсъждане, а след това за гласуване от Общински съвет – Бургас.