Младежкият център на Община Пловдив спечели европроект за 2 млн. лв. за работа с уязвимигрупи

Община Пловдив получи официално уведомление за одобрено финансиране по изпълнение на проект № BGLD-1.003-0002 „Младежки център – мощен фактор за местно развитие”, по програма “Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи”, част от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г. Одобрената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 2 053 740 лева за период от 36 месеца.

Проектът предвижда работа с уязвими групи в региона като се водят разговори за изнесени обучения в , , , Сопот и други две населени места. Идеята е да се популяризира социалното предприемачество с цел намаляване на бедността. Проектът предвижда създаване на две нови зали за обучение към ОП „“. Те ще се помещават в Кулата на Гребната база. Също така съвместно с останалите младежки центрове, изградени в , Стара Загора и ще стартира програма за дигитална медийна грамотност.

За последните 5 години Младежки център Пловдив се откроява като притегателно място за младите хора в града ни. Реализирани са социалнозначими проекти като: изграждане на образователна био градинка с малка амфитеатрална сцена, множество младежки инициативи на национално и международно ниво, както и единствената по рода си в България „Алея на олимпийската слава“. На нея са поставени визитките на 46 олимпийски медалисти, извоювали 52 медала за периода 1956 г. – 2004 г.

Точно преди 2 години, Младежки център Пловдив става дванадесетия удостоен със „Знак за качество“ на Съвета на Европа и част от международната мрежа на младежките центрове. Съвременният стандарт се постига благодарение на невероятния екип, професионализъм и ентусиазъм за промяна.