Компаниите от кратката листа получиха информационния меморандум за АЕЦ „Белене“

Изпратен бе информационният за проекта “ до всички потенциални кандидати от т.нар. „кратка листа“ (short list). Това са Китайската национална ядрена корпорация (CNNC), Атоменергопром АД – Росатом, Корейската хидро-ядрена корпорация, Фраматом САС – и Дженерал Електрик, .

Меморандумът съдържа базова информация за проекта, правната рамка в страната, както и анализ на пазарната ситуация в региона. Изпращането му до кандидатите стана възможно, след като по-рано през м. април те подписаха споразумението за конфиденциалност по проекта. То е обвързващо както за самите тях, така и за всички техни консултанти, банкери, агенти и други.

Като се отчитат продължаващите мерки в много държави във връзка с пандемията от коронавирус, информационният меморандум е изпратен онлайн. Стремежът на българската страна е да създаде оптимални условия за кандидатите да подготвят обвързващата си оферта в условията на извънредно положение.

Във връзка с актуалната пандемична обстановка срокът за изготвяне на обвързващи оферти ще започне да тече от датата, на която ще бъде осигурен физически достъп на кандидатите до „информационната зала“ за проекта, обособена в сградата на Националната електрическа компания.