17 държави признават изтекли български лични документи

Към момента вече 17 държави, с които имаме дипломатически отношения, потвърдиха, че в условията на пандемията от коронавируса ще признават и пропускат на излизане от територията им български граждани с изтекли в периода 13 март 31 октомври 2020 г.

Тази седмица за това ни уведомиха

 • Нидерландия,
 • Германия,
 • Унгария,
 • Полша
 • и Грузия.

Преди това съгласие да пропускат гражданите с вече изразиха

 • Австрия,
 • Великобритания,
 • Гърция,
 • Ирландия,
 • Катар,
 • Норвегия,
 • Словакия,
 • Турция,
 • Франция,
 • Хърватия,
 • Чехия,
 • Черна гора.

Други 6 страни към момента признават със специални условия или със специални срокове изтекли български лични документи

 • Словения,
 • Португалия,
 • Босна и Херцеговина,
 • Иран,
 • Индонезия
 • Нигерия.

По указания на вицепремиера и министър на външните работи ръководителите на всички български задгранични представителства  поискаха от държавите, в които са акредитирани, по изключение да разрешават на българските граждани да се прибират в България, дори ако документите им за самоличност са изтекли. България реципрочно ще пропуска техните граждани с изтекли документи.

Припомняме, че сънародниците ни с изтекли лични документи, които се намират в държава, която не ги признава, могат да се завърнат в България с издаден от съответната ни . Тези български граждани, които нямат възможност да се завърнат в страната ни и имат спешна и обоснована необходимост от подновяване на изтеклите си лични документи, могат да подадат заявление за подновяване като предварително си запишат час в съответната ни консулска служба.