Евелин Парасков и „Съюз за Пловдив: „Пловдив 2019“ трябва да подпише договорите по проектите на „Мелина Меркури“

Конкурсите са проведени, процедурата е завършена и не бива да ощетяваме творческите колективи, считат общинските съветници

Председателят на групата общински съветници от „Съюз за ПловдивЕвелин Парасков настоява за рестарт на финансирането на проектите по културната програма със средствата от награда „“.

Парите в размер на 1,5 млн. евро са предоставени с цел осигуряване на устойчивост в годината след Европейска столица на културата. Финансирането обаче временно е спряно на местно ниво заради пандемията на „Covid – 19“.

„Фондация „Пловдив 2019“ трябва да подпише договорите с творческите колективи, чиито проекти са одобрени, за да имат сигурност в отношенията си с останалите контрагенти, с които работят. Единствено ще се наложи да бъдат анексирани условията за срокове на изпълнение на проектите, за да се съобразим с епидемилогичните условия“. Това е становището на съветниците от „Съюз за “, изразено от по време на дискусията в Общинския съвет. Тя беше проведена миналата седмица с участието на екипа на кмета Здравко Димитров.

Председателят на групата напомня, че поканата „Наследство“, отворена на базата на средствата на награда „Мелина Меркури“ , беше обявена на 21 октомври 2019 г. с цел осигуряването на устойчиво развитие на културни инициативи и събития в град Пловдив. В последствие фондацията промени условията. С новите критерии резултатите бяха утвърдени с решение на Управителния съвет на „“ от 20.02.2020 г. с протокол № 176 / 20.02.2020. Договорите с творците все още не са подписани.

„ Решението е изцяло юридическо , тъй като процедурата на практика е приключила и не бива да се прибягва до прекратяването й. Творците с основание се притесняват, защото вече правят разходи по обезпечаване на проектите си, а гаранция за плащания нямат“, подчерта председателят на групата. Програмата осигурява до 40% от стойността на проектите. Останалите средства се поемат за сметка на самите творчески колективи.
Евелин Парасков напомня, че всяко събитие се подготвя поне година по-рано, без значение дали става дума за концерт или за театрален спектатъл.
„ Ако програмата бъде отменена сега и се рестартира след края на пандемията, проектите ще се забавят най-малко с още една година. Или точно когато обществото ще има най-големи очаквания, няма да има какво да му се предложи“, предупреждава съветникът.

Наградата „Мелина Меркури“ е целева помощ за постигане на устойчивост на проекта Европейска столица на културата. Предоставените средства от 1,5 млн. евро не могат да бъдат харчени за друго, освен за културно съдържание.

„Тези пари стават още по-ценни днес за културните институции и оператори – за едните, за да запазят постигнатите резултати, а за другите, за да оцелеят. От миналата година ние от Съюз за Пловдив говорим, че не бива да създаваме вакуум в годината след Културната столица. Убедени сме, че сега средствата ще са още по-необходими, за да се удовлетворят очакванията на публиката, след като пандемията премине. А дали това ще се случи през следващия месец или следващата година, това е без значение за натрупания творчески капитал“, коментира Евелин Парасков.