Средствата от увеличението на капитала на БРР със 700 млн. лв. са само за подпомагане на икономиката във връзка с COVID-19

Днес, по настояване на министъра на финансите и след негов разговор с министъра на икономиката , се проведе заседание на Надзорния съвет на „“ АД, който със свое решение възложи на Управителния съвет на ББР средствата от увеличението на капитала на банката да се разходват единствено за дейностите по изпълнение на приети от правителството мерки за подпомагане на малките и средни предприятия и определени групи физически лица за справяне с икономическите последици от , изразяващи се в издаване на портфейлни банкови гаранции към търговските банки в страната.

Решението цели да се заяви категорично и недвусмислено пред българското общество, че средствата, предоставени с Постановление на Министерския съвет на Република България № 52/26.03.2020 г. за увеличаване на капитала на ББР АД до 700 млн. лв. ще бъдат използвани единствено за подпомагане на икономиката във връзка с епидемията от COVID-19, в т.ч. за издаване на портфейлни гаранции към търговските банки.