Арехеологически комплекс „Калето“ в гр. Мездра отново е отворен за посетители

След като в продължение на два месеца беше затворен поради въведеното извънредно положение в Република България, от днес, 13 май 2020 г., Археологически комплекс „“ в гр. отново отвори врати за посетители, при спазване на изискванията за социална дистанция и на всички противоепидемични мерки. Новият режим за работа на туристическия обект е регламентиран със Заповед №304/ 12.05.2020 г. на кмета на община Мездра .

С нея кметът на общината нарежда на служителите в Археологически комплекс „Калето“ да организират дейността си, при строго спазване на следните изисквания:

  • Регулиран брой посетители, който гарантира социална дистанция не по-малко от 1,5 метра.;
  • В експозиционните зали да не се допускат повече от 3 души едновременно.;
  • Служителите на комплекса, които влизат в контакт с посетителите да носят защитни маски и ръкавици.;
  • В касата на обекта да бъде поставен дезинфектант за ръце.;
  • Стриктно спазване на изискванията за периодична дезинфекция.;
  • Груповите посещения и беседи не са позволени.

Посетителите на комплекса са длъжни да спазват следните правила:

  • Да носят задължително защитна маска.;
  • Да спазват социална дистанция от 1,5 метра.;
  • На влизане в обекта задължително да дезинфекцират ръцете си.

Контролът по изпълнението на заповедта е възложен на ръководителя на Археологически комплекс „Калето“ .