3 000 деца се върнаха в детските градини в Пловдив днес

3 000 деца се върнаха в детските градини от днес при подадени заявки от 3 800 родители. Близо 30% от децата, които посещават ясли, същото са се върнали. Работят всички детски градини с изключение на две в район „Централен“, където се извършва планов ремонт и една в район „Източен“, където има авария. Това съобщи заместник-кметът по образование Стефан Стоянов.

По думите му взети са всички превантивни мерки за предпазване на децата от епидемията от коронавирус. За педагогическия персонал са осигурени лични предпазни средства.

За приема на децата в детските заведения нe се изисква медицинска бележка. На входа се мери температурата и ще се прави преглед на всяко дете за симптоми. Родителите попълват декларация за информирано съгласие и за споделена отговорност относно мерките, като се задължават и да уведомяват персонала за здравословното състояние на детето, и ако те самите имат симптоми.

Четирикратно ще бъдат дезинфекцирани помещенията в градините, а в санитарните помещения това ще се прави на всеки два часа. Осигурява се и редовно проветряване на занималните. Обучението при възможност ще бъде изнесено навън. Премахнати са играчките, а също и килимите в детските заведения.