Студентите по право в Пловдив ще придобиват практически умения

Студентите по право в Пловдив ще придобиват практически умения

На 11 март 2020 г., , районен прокурор на гр. Пловдив, и доц. д-р Даниела Дончева, декан на Юридическия факултет на ПУ „Паисий Хилендарски“, подписаха Договор за за практическо обучение на студенти по право. Целта е двете институции да обединят усилия и професионален опит за овладяването на знания и умения от бъдещите юристи.

Студентите по право ще придобиват практически умения чрез провеждане на обучения, семинари, лекции, работни маси, информационни и научни инициативи, срещи по групи с прокурори от Районна прокуратура – , както и с присъствия в съдебни заседания.

Договорът между Районна прокуратура – Пловдив и Юридическия факултет на „Паисий Хилендарски“ е сключен за четири години, като обученията започват в близките дни.

На снимката:  Чавдар Грошев, районен прокурор на гр. Пловдив, и доц. Даниела Дончева, декан на ЮФ на ПУ „Паисий Хилендарски“