Спират се концесиите за добив на мрамори от находища “Белащица-участък “Юг” и “Белащица”

Спират се концесиите за добив на мрамори от находища “Белащица-участък “Юг” и “Белащица”

Концесиите за добив на подземни богатства – мрамори в находищата “Белащица – участък “Юг” и “Белащица” в област Пловдив се спират от днес.

Това стана ясно от думите на заместник-министърът на енергетиката Жечо Станков в с. . Съгласно Закона за подземните богатства, министърът на енергетиката има право да спре концесионен договор при нарушение на действащото законодателство от страна на концесионера.

В Министерството на енергетиката е постъпила информация за издадени три наказателни постановления на концесионера на находище “Белащица” от Регионалната инспекция по околна среда и водите – . Наказателните постановления са издадени, заради извършени нарушения от страна на концесионера на разпоредбите на Закона за опазване на околната среда и Закона за чистотата на атмосферния въздух. Две наказателни постановление, влезли в сила,  са издадени и на концесионера на находище “Белащица-участък “Юг”.