Противоепидемични мерки на територията на България

Противоепидемични мерки на територията на България

Във връзка с усложняващата се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 у нас и обявеното с Решение от 13.03.2020 г. на Народното събрание извънредно положение, както и с препоръките на Националния оперативен щаб, министърът на здравеопазването Кирил Ананиев издаде заповед, с която се въвеждат следните противоепидемични мерки на територията на Република България до 29.03.2020 г.:

  • Преустановяват се посещенията в увеселителни и игрални зали, дискотеки, барове, търговски обекти и центрове, заведения за обществено хранене, с изключение на магазините за хранителни стоки, аптеките и дрогериите;
  • Преустановяват се учебните занятия и всички извънкласни мероприятия (занимални, клубове, зелени , екскурзии и други) в училищата, университетите и в другите обучителни институции и организации. При възможност се въвежда дистанционна форма на обучение;
  • Преустановяват се посещенията на децата в детските ясли и детските градини; – Преустановяват се всички групови форми на дейност и работа с деца и ученици извън системата на предучилищното и училищното образование, които се организират и провеждат от физически и юридически лица, независимо от правно-организационната им форма;
  • Преустановява се провеждането на всякакъв вид масови мероприятия, включително спортни, културно-развлекателни и научни (кина, театри, концерти, музеи, конференции, симпозиуми, спортни и СПА-центрове, фитнес зали и други);
  • Всички работодатели, в зависимост от спецификата и възможностите на съответната трудова дейност да въведат дистанционна форма на работа на служителите си. Когато това е невъзможно, работодателите организират провеждането на засилени противоепидемични мерки в работните помещения, в това число: филтър, дезинфекция и проветряване, инструктаж за спазване на лична хигиена на персонала и не допускат служители или външни лица с прояви на остри заразни заболявания;
  • Преустановяват се детските и женски консултации, профилактичните прегледи и имунизации, приемът и провеждането на планови операции, включително присаждането на органи от живи и трупни донори, както и свижданията във всички лечебни заведения; – Отменят се т. I, т. от 5 до 11 и т. II от Заповед № РД-01-122/11.03.2020 г. на министъра на здравеопазването.

Заповедта е съобщена на всички регионални здравни инспекции и на министрите, имащи отношение към изпълнение на съответните мерки.

Регионалните здравни инспекции трябва да уведомят областните управители, кметовете на общини, директорите на ОДМВР и всички лечебни заведения на територията на съответната област за въведените противоепидемични мерки, както и съответните регионални управления на образованието за създаване на необходимата организация.

Срокът и обхватът на мерките може да бъде променян в зависимост от развитието на епидемичната ситуация в страната.

Община Пловдив затяга мерките за превенция на коронавируса

Кметът Здравко Димитров оповести последните мерки за превенция на заразата с коронавирус, които бяха взети на днешното заседание на Общинския кризисен щаб. Във връзка с обявеното извънредно положение в страната той призова за спокойствие.

„Взимаме извънредни мерки, може да се окажат излишни, но е по-добре, отколкото да рискуваме живота и здравето на хората“, заяви кметът Здравко Димитров. Той подчерта, че това е един от начините за ефективно ограничаване разпространението на коронавируса.

Ето какви са и новите мерки:

1. Спират се приемните дни в общинската и районните администрации на до второ нареждане.

2. Затварят се спортните зали на общинските клубове и общински младежки центрове.

3. Забраняват се допълнителните извънкласни дейности. Вече са забранени организирани пътувания на ученици – зелени училища, екскурзии и т.н.

4. Спира се работата на детската железница „Знамена мира“.

5. Затварят се за посещения за две седмици, считано от утре, 14 март, Регионалният археологически музей, Регионалният исторически музей, Етнографският музей, Природонаучният музей. Затварят се за две седмици и обектите, които са на подчинение на Общински институт „Старинен Пловдив“.

6. Автобусите на Градския транспорт ще се движат с празнично разписание от утре, събота 14 март до 30 март.

7. Призоваваме родителите да не водят децата си на детските площадки.

8. Призоваваме на гражданите да избягват посещения в клубове, питейни заведения и игрални зали.

9. Призоваваме на работодателите да предоставят възможност на служителите си да работят дистанционно от домовете си. Там, където е невъзможно, да се осигурят предпазни средства и да съблюдават режима на дезинфекциране на помещенията, указан от РЗИ.

10. Засега продължават да работят детските ясли и детските градини при засилен контрол от страна медицинските лица по места.

11. Всички общински училища имат техническа готовност да активират платформи, където да бъдат качени видеоматериали и уроци. Могат да се организират и виртуални класни стаи, в които да се преподава дистанционно.

Предприетите мерки до момента са:

1. Чрез медиите изпратихме препоръки към гражданите как да предпазят себе си и близките от вируси.

2. Дезинфекцират се обществения транспорт, районните кметства, сградите общинска собственост.

3. Мотомиячките на фирма КМД са преоборудвани с нови по-ефективни системи. Към водата в цистерните на всички машини за първи път се добавя дезинфектант Сетридин.

4. Дезинфекцират се със Сетридин обществени терени.

5. Дезинфекцират се помещенията, в които се предоставят социалните услуги.

6. На ръководителите на лечебните заведения е указано периодично да извършват дезинфекции на коридорите и кабинетите във всички общински лечебни заведения.

Временно се преустановяват строителните дейности в район „Северен“ по реализацията на Водния проект. Целта е да се предотврати възможността от режим на водата в този епидемичен период.