Петвековната баня „Орта Мезар“ се съсипва след приватизацията

Петвековната баня „Орта Мезар“ се съсипва след приватизацията

Председателят на общинските съветници от „Съюз за ПловдивЕвелин Парасков иска да бъде направена проверка при какви условия преди години е приватизирана баня „“ и защо е оставена да се руши. В питането си до кмета съветникът настоява да получи копие от приватизационния договор, обезпокоен от критичното състояние на емблематичната сграда.

„Орта Мезар, построена преди пет века, е обявена за паметник на културата. Имотът е напълно изоставен. Върху сградата са пораснали дървета, по стените има пукнатини, мазилката пада. Създава се впечатление, че банята умишлено се превръща в руина, за да бъде съборена и на нейно място да се построи лъскава кооперация или билдинг. Това е недопустимо“, счита Парасков.

Паметникът на културата е продаден от общината преди години заедно с активите на търговското дружество „Бига“.
С приватизационния договор пред купувача е поставено условие за реставрация на сградата в конкретно определен срок. Това изискване обаче и досега не е спазено. Дълго време баня „Орта Мезар“, известна още като „Чайка“, беше отворена за посетители като мебелен магазин, без да са направени инвестиции във възстановяването й.

Преди четири години сградата беше опожарена. След инцидента НИНКН издаде на собственика предписание за ремонт, което също не е изпълнено. Предписания са изпращани нееднократно и от кметството на район „Централен“.
Съветниците от „Съюз за “ питат какви действия са били предприети през всичките тези години за съхранението на културно – историческото наследство и какви санкции са наложени на собственика за неизпълнението на приватизационния договор.

„Законът за културното наследство изисква да се пази и да се поддържа в добър вид всяка сграда със статут на паметник на културата, независимо дали имотът е държавен, общински или частен“, напомня Парасков.

Председателят на групата поставя въпрос за ефективността на следприватизационния контрол и по другите сделки, извършени преди години в Община Пловдив.

„Нито веднъж в предходните мандати в Общинския съвет не е внасян отчет на администрацията за изпълнение на договорите за приватизацията на общинските дружества. Редно е пловдивчани да знаят какво е спечелил от продажбата на своите активи градът, какво е загубил и дали купувачите са изрядни спрямо общината“, коментира .

Въпросите на „Съюз за Пловдив“ към кмета:

  1. Спазени ли са условията на приватизационния договор на фирма „Бига“ в частта баня „Чайка“? /Моля да ми бъде предоставено копие на договора/
  2. Какви санкции са наложени от Община Пловдив на купувача на търговското дружество, ако има нарушение на договора?
  3. Какви действия са предприети до този момент от Община Пловдив относно опазването на културно – историческото наследство – баня „Орта Мезар“?
  4. Кои приватизационни сделки се наблюдават от службата за следприватизационен контрол към Община Пловдив?
  5. Изпълняват ли се задълженията по приватизационните договори ?
  6. Има ли вземания Община Пловдив по приватизационните сделки, в какъв размер са и кои са задължените лица?
  7. Налагани ли са санкции и какви са те?