Отменено е текущото класиране за прием в детските градини и яслите в Пловдив

Отменено е текущото класиране за прием в детските градини и яслите в Пловдив

По изготвения в края на предходната година График на дейностите за 2020 г., съдържащ данни за предвидените класирания за прием на деца в общинските детски градини и ясли, следващото текущо класиране трябваше да бъде проведено на 23.04.2020 г. Със заповед на кмета на Община Пловдив класирането се отменя, поради продължаващото извънредно положение и действащите противоепидемични мерки.

Подадените за яслените групи заявления за прием (за родените през 2018 и 2019 година) ще бъдат прехвърлени автоматично след 23.04.2020 г. към следващото класиране, което следва да бъде проведено на 14.05.2020 г. От електронната система автоматично ще бъдат анулирани всички подадени заявления за прием за другите възрастови групи (за децата, родени през 2014, 2015 и 2016 година), тъй като следващото класиране е първото за новата 2020/2021 учебна година, поради което децата преминават в по-голяма възрастова група. При желание за кандидатстване в следващите класирания, тези родители е необходимо да подадат нови заявления за участие.

За родителите на родените през 2017 година деца е важно да не пропуснат първото основно класиране за прием в първа възрастова група, което е предвидено за 14.05.2020 г., защото за него са обявени най-голям брой свободни места и шансовете им за прием са най-големи. За тяхната възрастова група свободните места вече са обявени на интернет страницата на електронната система dz-priem.plovdiv.bg още през месец януари. По-ранното подаване на заявления не носи предимство, а е важно да бъде спазен крайният срок. Когато местата не са достатъчни, системата избира на случаен принцип сред децата с равни точки. Срокът за подаване на свободните места за другите възрастови групи за това класиране е 05.05.2020 г. включително.