Общината предлага да отпадне таксата за детските ясли и градини за периода на извънредното положение

Общината предлага да отпадне таксата за детските ясли и градини за периода на извънредното положение

Община Пловдив предлага като целесъобразна и необходима мярка в периода на извънредното положение родителите да бъдат освободени от заплащането на таксата за детските градини и ясли. Това съобщи ресорният зам.-кмет Стефан Стоянов. Това ще стане с промяна в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Пловдив.

Предложението е на кмета Здравко Димитров и то ще бъде внесено за обсъждане в Общинския съвет. Тази промяна ще спести постоянната такса от 25 лв на децата в ясли и тези в първа и втора група от детските градини. 5-годишните и 6-годишните, които подлежат на задължително предучилищно обучение, са освободени от постоянна такса.