Общината подписа договор за над 70 милиона за реконструкцията и модернизацията на пречиствателната станция

Общината подписа договор за над 70 милиона за реконструкцията и модернизацията на пречиствателната станция

Община Пловдив и „ПСОВ ПЛОВДИВ 2018“ подписаха днес договор за модернизацията на пречиствателната станция. Тя осъществява с финасовата подкрепа на ОП „Околна среда” 2014-2020 и е част от интегрирания проект за водите на град Пловдив. Реконструкцията на ПОСВ има цел да се намали притокът на вредни вещества и биогенни елементи в река Марица.

Общата стойност на договора е 70 449 249,32 лв. с ДДС. Срокът за изпълнение е 730 календарни дни от датата на възлагане.

Проектът „Реконструкция, модернизация и доизграждане на пречиствателната станция за отпадъчни води “ ще бъде реализиран на инженеринг. В обединението, което го изпълнява влизат ,,ГБС ПЛОВДИВ“ АД, ,,ГЛАВБОЛГАРСТРОЙ“ АД и ,,ЕКО-ПРОЕКТ 2000“ ООД, с подизпълнител „Кристална вода“ АД.

Изпълнението на Водния цикъл започва на 4 март 2020 г. и ще бъде осъществен на лотове като първият е районът около хотел „Санкт Петербург“ и „Захарна фабрика“.

Предстои да бъде обявен планът за временна организация на движението в района и линеен график за изпълнение на проекта.