Децата отново на училище на 12 март

Децата отново на училище на 12 март

По заповед на Министъра на здравеопазването се обявява на територията на цялата страна от 06,03,2020 г. до 11,03,2020 г включително, като се въвеждат следните мерки:
Преустановяване на учебните занятия в училищата.

  • Препоръчва се същото да се случи и в университетите,
  • препоръчва се детските градини да останат отворени при задължителен медицински преглед на входа, както и засилени мерки за дезинфекция.
  • Преустановят се детските и женските консултации, профилактичните прегледи, имунизации и провеждането на планови операции и свиждания в здравните заведения.
  • Препоръчва се и преустановяването на масови мероприятия.