Да се разсеяме от Корона вируса – с ПТИЧИ ГРИП

Да се разсеяме от Корона вируса – с ПТИЧИ ГРИП

Областната епизоотична комисия обсъди случаите на птичи грип в региона На проведеното заседание на Областната епизоотична комисия() на 25.02.2020 г. директорът на Областната дирекция по безопасност на храните в Пловдив д-р докладва информация за обявени 3 огнища на Инфлуенца А(грип) по птиците в животновъдни обекти в област :

  • гр.Раковски, община Раковски,
  • с.Трилистник, община Марица,
  • и с.Пъдарско, община Брезово.

Засегнатите и контактни птици се умъртвяват по хуманен начин и се обезвреждат.

Около обектите са определени 3 км. предпазни зони и 10 км. наблюдавани зони, които обхващат към 70 ферми за птици. Това съобщи председателят на комисията и заместник областен управител инж. Димитър Керин.

ОБДХ организира на 26.02.2020 г., от 10:00 в Читалището на гр. Раковски, среща със собственици на животновъдни обекти за птици от област Пловдив и от съседната област Стара Загора, ветеринарни лекари, оператори на кланици за птици и представители на фирмите за транспорт на живи птици.Ще се обсъдят досегашните предприети мерки за ограничаване на разпространението на заболяването

Инфлуенца А(грип) по птиците, както и ще се набележат допълнителни такива.